Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 145
Lượt truy cập trong tuần: 86
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 360323
Tổng số truy cập: 1733288

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ
Ngày đăng 25/02/2022 | 15:30  | Lượt xem: 198

Ngày 21/02/2022, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt và các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn Thành phố đã được phê duyệt; cụ thể hóa Chương trình 03-CTr/TU ngày 17/3/2021, Chương trình 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy, Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 19/6/2014; triển khai thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội được UBND Thành phố phê duyệt.

Đồng thời, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phục vụ tái định cư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng bộ kết nối với các khu chức năng đô thị hiện hữu, phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị, nhằm đảm bảo sự an toàn, tính mạng và tài sản của Nhân dân, làm thay đổi cơ bản, nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại, bền vững.

Các lực lượng chức năng quận tổ chức rà soát, đề xuất danh mục, phạm vi ranh giới dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ/nhóm chung cư cũ/tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ cần nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết/tổng mặt bằng/đề án quy gom trên địa bàn quản lý. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2022, trong đó cần xác định lộ trình triển khai lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên từng giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, quận thiết lập 03 mô hình thực hiện quy hoạch gồm:

Mô hình (1) - Khu chung cư cũ: Nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (tăng tối đa tầng cao và hệ số sử dụng đất) đảm bảo cân đối tổng thể toàn khu đáp ứng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế cho phép; trên cơ sở quy mô diện tích đất, mặt bằng hiện trạng của từng khu chung cư cũ để nghiên cứu triển khai cuốn chiếu, hoán đổi bố trí các công trình nhà ở tái định cư cao tầng và hạ tầng xã hội vào các quy đất trống trong lõi khu, giải phóng các quỹ đất xung quanh bên ngoài khu để phát triển công trình kinh doanh thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại (với khu vực được bổ sung dân số), tăng quy mô tầng hầm liên thông để xe và khai thác dịch vụ thương mại, tăng tính khả thi đầu tư dự án.

Mô hình (2) - Nhóm chung cư cũ thực hiện như Mô hình (1). Đối với trường hợp diện tích đất nhỏ, chưa khả thi hiệu quả đầu tư thì có thể nghiên cứu theo Mô hình (3).

Mô hình (3): Tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ, thực hiện theo phương thức quy gom tái định cư tại chỗ trên địa bàn phường, quận; bố trí tái định cư gộp các chung cư cũ đơn lẻ vào một số quỹ đất chung cư cũ hiện có để giải phóng một số quỹ đất có giá trị để phát triển công trình kinh doanh thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại (với khu vực được bổ sung dân số) để tăng tính khả thi đầu tư dự án.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận