Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1370
Lượt truy cập trong tuần: 5333
Lượt truy cập trong tháng: 30740
Lượt truy cập trong năm: 467951
Tổng số truy cập: 2545186

Bí thư Đảng ủy phường qua các thời kỳ

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đ/c Nguyễn Ngọc Trung

Bí thư Đảng uỷ (1997 - 2000)

2

Đ/c Nguyễn Văn Hóa

Bí thư Đảng uỷ (2000 - 2/2004)

3

Đ/c Phạm Đăng Quang

Bí thư Đảng uỷ (2/2004 - 2008)

4

Đ/c Nguyễn Văn Hóa

Bí thư Đảng uỷ (2008 - 2014)

5

Đ/c Lê Quyết Thắng

Bí thư Đảng ủy (6/2014 - 3/2015)

6

Đ/c Vũ Xuân Phú

Bí thư Đảng ủy (3/2015 - 30/10/2020)

7 Đ/c Hoàng Thúy Anh Bí thư Đảng ủy (20/11/2020 đến 01/2023)
8

Đ/c Lưu Đình Lượng

Bí thư Đảng ủy (3/2023 đến nay)

 

 

 

 

Chủ tịch HĐND phường qua các thời kỳ

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

 

Ông Nguyễn Chính Quân
 

Chủ tịch HĐND (1997 - 1999)

2

 

Ông Nguyễn Văn Hóa
 

Chủ tịch HĐND (1999 -  2004)

3

 

Ông Phạm Đăng Quang

 

Chủ tịch HĐND (2004 - 2009)

4

 

Ông Nguyễn Văn Hóa
 

Chủ tịch HĐND (2009 - 2014)

5

 

Ông Lê Quyết Thắng
 

Chủ tịch HĐND (6/2014 - 6/2015)

6

Vũ Xuân Phú

Chủ tịch HĐND (6/2016 - 30/10/2020)

7 Nông Thị Việt Hà Chủ tịch HĐND (02/11/2020 đến 07/2021)
 

 

 

Chủ tịch UBND phường qua các thời kỳ

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

 

Ông Lê Công Bao

 

Chủ tịch UBND (1997 - 2004)

2

 

Ông Nguyễn Văn Hóa

 

Chủ tịch UBND (2004 - 2009)

3

 

Ông Đặng Khánh Hòa

 

Chủ tịch UBND (2009 - 2013)

4

 

Ông Phạm Văn Thanh
 

Chủ tịch UBND (2013 - 2017)

5

Ông Đinh Văn Hải

Chủ tịch UBND (2017 đến 2021)

6 Ông Đặng Minh Tuấn Chủ tịch UBND (4/2021 đến nay)