Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 277
Lượt truy cập trong tuần: 7627
Lượt truy cập trong tháng: 28176
Lượt truy cập trong năm: 287817
Tổng số truy cập: 1660782

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG QUÝ III NĂM 2022

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013;

          Thực hiện Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật tiếp công dân;

          UBND Phường Khương Trung Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2022 cụ thể như sau:

          1. Tiếp công dân định kỳ

          Chủ tịch UBND Phường Khương Trung tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ năm hàng tuần, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian tiếp công dân

1

 Đ/c Trẩn Xuân Duy

Phó Chủ tịch

UBND Phường

Ngày 07/7/2022

Ngày 14/7/2022

Ngày 21/7/2022

2

 Đ/c Đặng Minh Tuấn

Chủ tịch

UBND Phường

Ngày 28/7/2022

Ngày 04/8/2022

Ngày 11/8/2022

Ngày 18/8/2022

Ngày 25/8/2022

Ngày 01/9/2022

Ngày 08/9/2022

Ngày 15/9/2022

Ngày 22/9/2022

Ngày 29/9/2022

 

        Trường hợp Chủ tịch UBND phường có việc đột xuất không tiếp công dân theo lịch sẽ giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thay hoặc lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác phù hợp theo quy định.

        2. Tiếp công dân đột xuất

        Thực hiện theo quy định Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

        3. Thời gian và địa điểm

        - Thời gian: Theo giờ hành chính.

        - Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND phường Khương Trung (Số 1 ngõ 162/27 Phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội);

         Văn phòng UBND phường, cán bộ tiếp công dân, các bộ phận được phân công chuẩn bị tốt địa điểm, nội dung và phục vụ chu đáo công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Khương Trung./.
VIDEO VIDEO