Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1442
Lượt truy cập trong tuần: 5403
Lượt truy cập trong tháng: 30810
Lượt truy cập trong năm: 468021
Tổng số truy cập: 2545256

TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Hội nghị sơ kết công tác Đảng, Chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng 05/07/2024 | 10:23  | Lượt xem: 45

Ngày 02/7/2024, Đảng ủy – UBND phường Khương Trung tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, Chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Vương Thị Vân Khánh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân, đồng chí Lưu Như Thanh – Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Lưu Đình Lượng Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Lãnh đạo UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Kỳ Lân – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ phường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ kỷ niệm; triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác của Quận ủy, giai đoạn 2020-2025 trong năm 2024; Kế hoạch “Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”; tiếp tục quán triệt Quy định 09-QĐ/TU, ngày 24/10/2022 của Thành ủy và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 21/11/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về “Một số vấn đề công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội” và đưa vào Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị phường Khương Trung vững mạnh”. Triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị TW 8 khoá XIII; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm ngày giải phòng Thủ đô… Tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng chống, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. UBKT Đảng uỷ tiến hành kiểm tra trực tiếp 03 chi bộ 1, 8, 21 về công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra, thực hiện quy chế làm việc của chi bộ.

Cùng với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương. Ngay từ đầu năm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tập trung cao công tác thu ngân sách; siết chặt quản lý trật tự xây dựng; tăng cường quản lý trật tự đô thị, quản lý các khu đất công, đất nông nghiệp, tập trung triển khai công tác GPMB; đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo an sinh xã hội, cảnh quan đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tuyển quân, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt công tác thi đua - khen thưởng, tư pháp, cải cách hành chính…; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024, tiến tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ phường đề nghị toàn thể đảng viên tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, thẳng thắn phân tích đánh giá những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất những giải pháp mang tính đột phá cụ thể để khắc phục những hạn chế tồn tại để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 6 tháng cuối năm và của cả năm 2024.

Tại Hội nghị, có 03 tham luận trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Chi bộ cơ sở, tổ dân phố, các hội đoàn thể chính trị - xã hội, những vấn đề bất cập hiện nay trong cơ chế, chính sách của Nhà nước, một số băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Dự chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vương Thị Vân Khánh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và chính quyền phường đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm định hướng cho Ban Chấp hành Đảng bộ và UBND phường lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác chuyên môn cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ đại hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường đề nghị trong thời gian tới, các chi ủy chi bộ trực thuộc, các đơn vị, bộ phận tập trung hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí lưu ý các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Văn phòng Đảng ủy