Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNVĂN HÓA XÃ HỘI VĂN HÓA XÃ HỘI

QUẬN THANH XUÂN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
Ngày đăng 03/01/2023 | 10:03  | Lượt xem: 22

Ngày 29/12/2022, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Thanh Xuân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Quận, Thủ đô và đất nước năm 2023. Đồng thời, cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Quận sẽ triển khai tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; hoạt động chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, HĐND, UBND quận, công tác phối hợp, giám sát giữa UBND quận và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận.

Tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận đề ra trong năm 2023. Tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ tốt đời sống Nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án;  đồng thời thực hiện công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo của Quận, duy trì và giữ vững  vị trí “tốp đầu” ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.

Cùng với đó, tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố Hà Nội; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Tuyên truyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp gắn với kịp thời khen thưởng đột xuất, khen trực tiếp người lao động gắn với xử lý nghiêm các vi phạm.

Tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cung cấp đầy đủ thông tin, công khai, minh bạch về các hoạt động, chủ trương, chính sách của Thành phố, Quận để Nhân dân biết và giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, Thủ đô và Quận; phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “người tốt việc tốt” và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân năm 2023.

UBND quận giao các đơn vị triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử quận/phường đầy đủ, kịp thời thông tin định kỳ và đột xuất trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; khai thác, phát huy vai trò của mạng xã hội, Internet... trong tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Quận nhằm tạo sự lan tỏa tới hệ thống chính trị quận/phường và Nhân dân trên địa bàn để hiểu, tổ chức thực hiện. Phát huy thế mạnh hệ thống đài truyền thanh phường là kênh thông tin trực tiếp đến Nhân dân; từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động thông tin cơ sở.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận
Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1696
Lượt truy cập trong tuần: 9454
Lượt truy cập trong tháng: 446
Lượt truy cập trong năm: 31523
Tổng số truy cập: 1786387