Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
521/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND quận Thanh Xuân. V/v Triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà nội..." 12/09/2017
511/UBND Về việc triển khai thu tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2017 09/09/2017
510/UBND Về việc triển khai thu tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2017 09/09/2017
509/UBND Về việc triển khai thu tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2017 09/09/2017
508/UBND Về việc triển khai thu tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2017 09/09/2017
507/UBND Về việc triển khai thu tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2017 09/09/2017
47/TB-UBND Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ Thanh tra xây dựng phường Khương Trung 12/08/2017
141/KH-UBND Về việc thực hiện phá dỡ các trường hợp làm mái che, mái vảy và xây dựng bục bệ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường Khương Trung 18/03/2017
108/KH-BCĐ Về việc Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn phường Khương Trung 06/03/2017
12/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Khương Trung 13/01/2017
12/KH-UBND Triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn phường 09/01/2017
544/TB-UBND Về việc tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về ATTP 23/11/2016