Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 247
Lượt truy cập trong tuần: 7697
Lượt truy cập trong tháng: 28246
Lượt truy cập trong năm: 287887
Tổng số truy cập: 1660852

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

Bà Hoàng Thúy Anh

Bí Thư

2.

   Bà Nông Thị Việt Hà

Phó Bí thư Thường trực

3.

Ông Đặng Minh Tuấn Phó Bí thư