Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1410
Lượt truy cập trong tuần: 5402
Lượt truy cập trong tháng: 30809
Lượt truy cập trong năm: 468020
Tổng số truy cập: 2545255

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023

Công bố công khai số liệu Quyết toán thu chi các quỹ công chuyên dùng năm 2023

Công bố công khai số liệu Quyết toán thu chi các quỹ công chuyên dùng năm 2023

UBND phường Khương Trung ban hành Quyết định về Quy chế chi tiêu nội bộ

UBND phường Khương Trung ban hành quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 về việc ban hành

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024.

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023

Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi các quỹ công chuyên dùng năm 2022

Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi các quỹ công chuyên dùng năm 2022

Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2022

Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2022

Công bố công khai số liệu dự toán năm 2023

Công bố công khai số liệu dự toán năm 2023

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022

Xem văn bản tại đây
Quyết định phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2021

Xem văn bản tại đây

Hiển thị 1 - 10 trong 12 kết quả.
VIDEO VIDEO