Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 582
Lượt truy cập trong tuần: 90
Lượt truy cập trong tháng: 2485
Lượt truy cập trong năm: 70332
Tổng số truy cập: 2147567

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

UBND phường Khương Trung ban hành Quyết định về Quy chế chi tiêu nội bộ

UBND phường Khương Trung ban hành quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 về việc ban hành

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024.

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023

Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi các quỹ công chuyên dùng năm 2022

Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi các quỹ công chuyên dùng năm 2022

Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2022

Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2022

Công bố công khai số liệu dự toán năm 2023

Công bố công khai số liệu dự toán năm 2023

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022

Xem văn bản tại đây
Quyết định phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2021

Xem văn bản tại đây

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

Xem văn bản tại đây
Công bố công khai ngân sách

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

Xem văn bản tại đây

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Xem văn bản tại đây

Quyết định phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2020

Xem văn bản tại đây

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách UBND phường Khương Trung quý 3 năm 2019

Xem văn bản tại đây

Về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2018

Xem văn bản tại đây

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Xem văn bản tại đây

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2019

Xem văn bản tại đây

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Xem văn bản tại đây

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Xem văn bản tại đây
VIDEO VIDEO