Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 604
Lượt truy cập trong tuần: 2228
Lượt truy cập trong tháng: 2466
Lượt truy cập trong năm: 316562
Tổng số truy cập: 1689527

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022

Xem văn bản tại đây
Quyết định phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2021

Xem văn bản tại đây

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

Xem văn bản tại đây
Công bố công khai ngân sách

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

Xem văn bản tại đây

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Xem văn bản tại đây

Quyết định phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2020

Xem văn bản tại đây

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách UBND phường Khương Trung quý 3 năm 2019

Xem văn bản tại đây

Về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2018

Xem văn bản tại đây

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Xem văn bản tại đây

Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2019

Xem văn bản tại đây

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Xem văn bản tại đây

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Xem văn bản tại đây
VIDEO VIDEO