Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 870
Lượt truy cập trong tuần: 8780
Lượt truy cập trong tháng: 25363
Lượt truy cập trong năm: 462574
Tổng số truy cập: 2539809

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2023): Cùng một suy nghĩ, cùng một hành đồng các chi bộ Doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Kết nối cùng phát triển
Ngày đăng 13/10/2023 | 16:19  | Lượt xem: 112

Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Công thương Việt Nam, Bác viết “…Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam). Thấm nhuần lời dạy của Người, nhằm phát huy vai trò, vị thế của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”.

Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sau hơn 11 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố” và Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ, dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ Thanh Xuân, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp quận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp; củng cố niềm tin của cán bộ, Nhân dân với Đảng.

Từ những ngày đầu chỉ với 18 chi bộ, 174 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ có 82 chi bộ trực thuộc với 803 đảng viên. Các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ hoạt động trên nhiều loại hình, mô hình, lĩnh vực kinh tế đa dạng như kiểm toán (05 chi bộ), thương mại dịch vụ (23 chi bộ), giáo dục (12 chi bộ), báo chí (04 chi bộ), viễn thông (02 chi bộ), công nghệ (3 chi bộ), xây dựng (25 chi bộ), hiệp hội (02 chi bộ), viện nghiên cứu (01 chi bộ), 02 chi bộ luật sư.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc hai chỉ tiêu quan trọng: thành lập mới 04/03 chi bộ (đạt 133,33% chỉ tiêu Thành ủy giao); xét, hoàn thiện hồ sơ kết nạp cho 21 quần chúng ưu tú (đạt 210% chỉ tiêu Thành ủy giao); tổ chức trao Huy hiệu Đảng các đợt 3/2, 19/5, 02/9 cho 17 đảng viên. Phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận mở lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 72 quần chúng ưu tú. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2023 của Bộ Chính trị được Đảng bộ Khối quan tâm và tổ chức triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo Bác đến đảng viên trong toàn Đảng bộ; các chuyên đề được đưa vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại các chi bộ để xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều mô hình mới, cách làm hay tại các chi bộ thực sự đã có tác dụng lan tỏa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với những việc làm cụ thể góp phần quan trọng vào sự ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng trong sản xuất, kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp. Ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân khen thưởng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân “Đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023”.

Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ mới của Đảng bộ Khối

Lễ kết nạp Đảng viên tại các chi bộ trực thuộc

Hoạt động sản xuất - kinh doanh các chi bộ, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ đã đóng góp những con số ấn tượng vào sự phát triển chung của quận Thanh Xuân 9 tháng đầu năm 2023: Doanh thu hơn 3.985 tỷ đồng; nộp thuế Nhà nước hơn 259 tỷ đồng; đóng bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế trên 29 tỷ đồng, đảm bảo người lao động có việc làm với mức lương trung bình trên 7.500.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh, các chi bộ đã lãnh đạo công đoàn, các tổ chức hội ở các doanh nghiệp quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, kịp thời trao đổi với chủ doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa người lao động với chủ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tranh chấp hợp đồng lao động hay đình công, lãn công.

Bên cạnh đó, bằng sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, hơn 9 tháng qua toàn Đảng bộ đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, xã hội từ thiện” với tổng số tiền 220.686.000đ. Xây dựng 03 nhà tình nghĩa cho đối tượng là các gia đình chính sách trên địa bàn quận và tại một số tỉnh bạn, ủng hộ Quỹ biển, đảo, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, tri ân các đảng viên là thương binh, là con liệt sỹ nhân dịp 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Nhận chăm sóc thường xuyên cho Cựu Thanh niên xung phong, trên 10 học sinh nghèo vượt khó...

Đảng ủy Khối trao nhà tình nghĩa tại tỉnh Hà Giang

Đảng ủy Khối tri ân các đảng viên là thương binh, là con liệt sỹ nhân dịp 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Để các đơn vị trong và ngoài Đảng bộ vừa có cơ hội giao lưu vừa hỗ trợ, phối hợp cùng phát triển cả về công tác Đảng và kinh tế, Đảng bộ Khối đưa ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trong đó nổi bật là Mô hình “Cụm chi bộ ngành nghề” như Cụm chi bộ ngành Kiểm toán; Cụm chi bộ ngành Giáo dục - Đào tạo … Từ mô hình này, đã có nhiều hợp đồng kinh tế được ký kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quận...

Lễ ra mắt cụm thi đua các chi bộ ngành nghề

Ghi nhận kết quả đạt được, ngày 29/9/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 và Kết luận số 67-KL/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Phát huy tinh thần 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2023), toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, từng chi bộ, đảng viên và người lao động quyết tâm đoàn kết, hợp tác, kết nối thành công để doanh nghiệp thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận