Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 249
Lượt truy cập trong tuần: 7696
Lượt truy cập trong tháng: 28245
Lượt truy cập trong năm: 287886
Tổng số truy cập: 1660851

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch tổng kiểm tra rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn
Ngày đăng 25/02/2022 | 08:30  | Lượt xem: 128

Ngày 18/02/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về tổng kiểm tra rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn quận.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích triển khai công tác kiểm định đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn đảm bảo các yêu cầu tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và các văn bản có liên quan của Thành phố; thực hiện đồng bộ và phù hợp với kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Quận tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm việc kiểm tra rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ 185 chung cư cũ theo danh sách của UBND Thành phố theo 04 đợt, gồm:

Đợt 1: Kiểm tra, rà soát tên, địa chỉ, quy mô công trình 23 nhà chung cư cũ đã và đang được kiểm định trên địa bàn, 44 nhà cung cư cũ đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 3616/UBND-SXD ngày 19/10/2021; tổ chức kiểm tra, rà soát, kiểm định 09 nhà chung cư thuộc khu chung cư Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam nằm trong 06 khu chung cư cũ được lựa chọn ban đầu có tính khả thi cao.

Đợt 2: Tổ chức kiểm tra rà soát, kiểm định 71 nhà chung cư thuộc 15 khu chung cư cũ và nhóm chung cư cũ trên địa bàn Thành phố đã có ý tưởng quy hoạch và các chung cư độc lập trên địa bàn các phường Khương Trung, Kim Giang và Phương Liệt.

Đợt 3: Tổ chức kiểm tra rà soát, kiểm định 02 nhà chung cư thuộc nhóm các nhà chung cư còn lại của 22 khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ trên địa bàn Thành phố đã có kết quả kiểm định một phần và các chung cư độc lập trên địa bàn các phường Thượng Đình và Thanh Xuân Trung.

Đợt 4: Tổ chức kiểm tra rà soát, kiểm định 36 nhà chung cư thuộc các nhà chung cư của 29 khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ còn lại và các nhà chung cư độc lập trên địa bàn Thành phố thuộc các phường Khương Trung và Nhân Chính.

Kết quả kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng chung cư cũ phải phân loại, phân nhóm theo quy định, đánh giá cấp độ nguy hiểm tăng dần A, B, C, D, lập danh mục phân loại, làm cơ sở để xác định niên hạn, thời gian còn lại của công trình và lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đối với các chung cư chưa có trong danh mục, không phù hợp tên so với danh mục gửi kèm, UBND các phường thực hiện cập nhật bổ sung báo cáo UBND quận để tổng hợp gửi Sở Xây dựng trình Hội đồng xem xét, đánh giá trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục; trên cơ sở danh mục chung cư cũ được UBND Thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh lập kế hoạch chi tiết để tiếp tục tổ chức kiểm định.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận