Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 238
Lượt truy cập trong tuần: 7672
Lượt truy cập trong tháng: 28221
Lượt truy cập trong năm: 287862
Tổng số truy cập: 1660827

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Quận Thanh Xuân triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Ngày đăng 22/02/2022 | 13:00  | Lượt xem: 80

Ngày 18/02/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận.

 

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (sau đây viết tắt là Nghị định số 69/2021/NĐ-CP) đến các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND các phường và người dân, tạo sự đồng thuận của xã hội khi thực hiện các dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn quận. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xác định tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND các phường và các đơn vị có liên quan thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận theo quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Để đạt mục tiêu trên, UBND quận giao UBND các phường và các đơn vị có liên quan tham gia lớp tập huấn triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP và chủ trương, chính sách của Thành phố theo kế hoạch của Thành phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội” và Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, các kế hoạch triển khai thực hiện của Thành phố và quận đến từng khu chung cư cũ, tổ dân phố, từng hộ dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và Thành phố (kể cả chính sách đặc thù) để cải tạo, xây dựng lại chung cư; nhằm tạo sự đồng thuận của người dân và xã hội.

Cùng với đó, trên cơ sở Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố,UBND quận xây dựng và ban hành kế hoạch tổng kiểm tra rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn quận và kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Bên cạnh đó, bám sát Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, UBND quận xây dựng và ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận.

Ngoài ra, UBND quận đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy thành lập Ban Chỉ đạo công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ của quận để chỉ đạo toàn diện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận. Đồng thời, quận thành lập Hội đồng thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời để xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận